Skocz do zawartości


Ogłoszenie: Regulamin iMetin


Napisane przez Konrad


Konrad

    iMetin Team

  • Game Operator
  • 1293 postów
1. Właścicielem konta w rozumieniu regulaminu jest jeden użytkownik na, którego adresie e-mail zarejestrowane jest konto. Za czyny osób zasiadających konto odpowiedzialność ponosi właściciel. Nie wolno udostępniać danych do logowania osobom trzecim.

2. Wyróżniamy 2 rodzaje kary :

2.1. Blokadę tymczasową, która dzieli się na :

• Blokadę czasową na 12 lub 24 h w zależności od przewinienia.
• Blokadę czasową na 7 dni nakładaną w przypadku kolejnej kary.

2.2. Blokadę permanentna - stałą w przypadku recydywy bądź rażących działań na niekorzyść serwera.

3. Używanie słów uznawanych za wulgarne i obraza graczy jest wzbronione i karane blokadą czatu. Jako obrazę pojmuje się słowa uwłaczające godności drugiej osoby i naruszające jej godność osobistą. O uznaniu użytych sformułowań za znieważające decyduje Administrator, na podstawie ogólno przyjętych norm obyczajowych . Wszelkie próby ominięcia cenzury również będą karane blokadą czatu.

4. Tworzenie postaci o niedozwolonych nazwach jest karane blokadą konta podobnie jak w przypadku tworzenia gildii. Zabrania się używania nazw obraźliwych, rasistowskich oraz wulgarnych, zakazuje się również używania w nazwach postaci zwrotów wskazujących na przynależność do administracji serwera iMetin.pl.

5. Wykorzystywanie błędów gry na własną korzyść jest surowo wzbronione i karane blokadą konta. Odnalezione błędy gry należy niezwłocznie zgłaszać administracji serwera iMetin.pl poprzez forum bądź Ts3.

6. Zabrania się używania niedozwolonego oprogramowania oraz jakiejkolwiek modyfikacji klienta gry. Do gry służy jedynie aktualny klient serwera iMetin.pl.
*Jeśli Administrator prosi Cię o SS'a z gry w celu sprawdzenia czy nie posiadasz takiego oprogramowania masz obowiązek Mu go przedstawić.
7. Wszelkie groźby dotyczące życia rzeczywistego w kierunku użytkowników gry oraz ich rodzin karane są blokadą konta wraz z kontami powiązanymi.

8. Gildie, które uciekają z wojen przed zakończeniem walki zostaną rozwiązane.

9. Nie stosowanie się do zakazów regulowanych przez system gry skutkuje automatyczną karą w postaci blokady konta od której nie przysługuje odwołanie.

10. Spam, reklamowanie innych serwerów oraz domen na czacie ogólnym jest zabroniony i karane blokadą konta.

11. W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętej regulaminem, ostateczna decyzja należy do operatora gry rozpatrującego konkretną sytuację .

12. Administrator nie musi przedstawiać dowodu w sprawie blokady konta.

13. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za konta użytkowników oraz przedmioty zdobyte w grze. W przypadku przedmiotów pochodzących z sklepu iMetin.pl na wypadek problemu należy zwrócić się do administratora gry. Bezpodstawne reklamacje mające na celu wyłudzenie będą karane blokadą konta.

14. Utrudnianie pracy administratorom jest karane podobnie jak nie stosowanie się do poleceń operatorów gry.

15. W przypadku blokady permanentnej na jedno konto, w przypadku rażących zaniedbań i działań na niekorzyść serwera, właściciel traci wszystkie konta powiązane z kontem na które nakładana jest blokada permanentna.

16. Odwołanie zastosowanych kar można zgłaszać wyłącznie na forum w 72 godziny od nałożenia blokady.

17. Konto może pisadać tylko jednego właściciela. Jeżeli na koncie gra więcej niż jedna osoba, zgłoszenia o kradzieży zawartości czy samej postaci nie będą rozpatrywane. Wynika to z niemożliwości ustalenia podziału własności.

18. Wszystkie informacje, zmiany regulaminów, nowości oraz ogłoszenia administracyjne są udzielane za pomocą forum - dział Administracja.